Missie en visie

Missie van iPower

  • Ons ultieme doel: meer rendement voor onze klanten. iPower helpt bedrijven om het maximum te halen uit hun online aanwezigheid. Daarvoor ontwikkelen we onze eigen tools en zetten we voortdurend in op innovatie. Ons baserend op bewezen resultaten varen we daarbij onze eigen koers, zelfs als die ingaat tegen wat internetmonopolisten de wereld proberen op te leggen.

Visie van iPower

  • Innovatie: iPower houdt de vinger aan de pols van de evolutie van de online aanwezigheid van bedrijven op het internet om tijdig de juiste services, tools en toepassingen te ontwikkelen om die evolutie niet alleen bij maar ook voor te blijven. En dat is nodig ook. Grote spelers zoals Google, Facebook en Amazon mogen momenteel dan wel het online gebeuren beheersen, de geschiedenis van IBM en Microsoft leert dat die ooit van de troon gestoten worden.
  • Klantgerichtheid: Medewerkers van iPower luisteren naar een klant om te achterhalen wat die nodig heeft, wat het doel is van zijn online aanwezigheid. Zo stellen we vast hoe we het beste kunnen helpen om blijvend meer rendement te halen uit die online aanwezigheid, dankzij of ondanks de huidige en toekomstige internetmastodonten. Waar mogelijk laten we via gratis tests en analyses zelfs zien dat onze aanpak werkt, vóór klanten er ook maar een eurocent voor hoeven te betalen.
  • Resultaatgerichtheid: iPower gaat uit van de werkelijkheid, van gegevens verzameld via eigen analyses en onderzoeken. De feiten en de resultaten tellen, niet de theorieën van zelfverklaarde internetgoeroes en niet de richtlijnen die internetmonopolisten aan de wereld proberen op te leggen. iPower vaart zijn eigen koers, zelfs al loopt die niet altijd parallel met wat collega’s, concurrenten en grote spelers op de markt percipiëren als de enig juiste.

Intern, binnen iPower zelf

  • Teamwork en diversiteit: Medewerkers van iPower zijn samenwerkers: het team primeert, hiërarchie is een bijkomstigheid, de klanten vooruithelpen is het doel. De wereld van het internet is even divers als internationaal, en dat weerspiegelt zich in het personeelsbestand van iPower: een blik op de foto’s van het team op de website maakt dat meteen duidelijk.

Verantwoordelijke uitgever van AnswerPal.be

iPower nv Bisschoppenhoflaan 380 2100 Antwerpen België

Ondernemingsnummer: 0862692858 Btw-nummer: BE 0862.692.858

AnswerPal